หนุ่มแบ่งปันประสบการณ์ความพลาด สมัครประกันตนมาตรา 40