ไอเดียสร้างสรรค์ จากรูปปั้นหน้าวัด สู่แฟนอาร์ตสไตล์ไอ้ต้าว