คุณพ่อพาครอบครัวเที่ยว ยังไม่พ้นเขตบ้าน มองกระจกหลังเท่านั้นแหละ