หมดไปเท่าไหร่แล้ว กับค่ากาแฟแต่ละเดือน กับเวลานั่งในร้าน