เคยไหม เพื่อนร่วมงานชอบถามเมื่อไหร่จะซื้อรถ ควรตอบยังไง?