เวลานอนโรงแรม ควรรื้อผ้าห่มแล้วค่อยนอน หรือมุดตัวเข้าในผ้าห่ม