เผยจดหมายเรียกคืนเงิน เราไม่ทิ้งกัน ส่งถึงบ้าน7,666 ราย