รอลุ้นอีกรอบ เราไม่ทิ้งกัน สัปดาห์หน้าคลังจ่ายอีก 1.5 ล้านคน