กระจ่าง เราไม่ทิ้งกัน ผูกพร้อมเพย์แล้ว แต่เงินไม่เข้าเพราะอะไร