เซ็นทรัลอุบลฯ ปิดให้บริการชั่วคราว 2-30 เม.ย. ยกเว้นโซนสินค้าจำเป็น