ครม.อนุมัติงบ 225ล้านให้ท้องถิ่นผลิต 50ล้านชิ้น แจกประชาชน