เตือนภัย ไม่ได้มีแค่ใบรับรองแพทย์ปลอม แต่มีทุกอย่าง ยันโฉนดที่ดิน