10 อันดับเมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก ไทยคว้าอันดับ 2