เมื่อนัดเพื่อนแต่งตัวธีม ก.แต่ละคนมาอย่างปัง หัวเราะจนเหนื่อย