หนุ่มมานั่งฟังเพลงหน้าเวที แต่เจอจังหวะนรก ทำนักร้องถึงขั้นเก็บทรงไม่อยู่