เมื่อมารับน้องที่หอพักครั้งแรก เห็นสภาพในห้องแล้ว อ้าปากค้างเลย