ความสะเพร่าช่างล้วนๆ พังลงทั้งแผง เห็นจุดช่างทำงานมักง่าย