สุดจะทน ไม่ได้ปลูกต้นไม้ แต่ต้องกวาดต้นไม้แทนเพื่อนบ้านทุกวัน