สาวสั่งตำกุ้งสด ขอสุกสักครึ่งนึง ได้สมตามคำขอจริงๆ