น่าเสียดายสุดๆ จุดจบผักชีราคาลงแล้ว ตัดใบทิ้งขายแต่ราก