ทดลองเสียบบัตรแทนคีย์การ์ดในโรงแรม ผลที่ได้เกือบดีแล้วเชียว