ขุดสระขนาดใหญ่ลึกขอบสระ 4 ชั้น งบหลักหมื่นหรือถึงแสน