ไม่ค่อยใช้เงินเหรียญ พอได้มาหยดเก็บ แคะดูอีกทีได้เงินเป็นก้อน