ผู้บริหาร Kenwood ยืนอำลาพนักงาน หลังปิดโรงงานย้ายฐานการผลิต