ใครทำบ้าง มาอยู่กรุงเทพฯ กรอกข้าวสารใส่ขวดกันมอด หยิบใช้ง่ายอยู่ได้นาน