สร้างบ้าน6 ล้าน เสา 30ต้นใกล้เสร็จทำไมเหมือนหลังเล็กๆ