เอาไงดี? ลุงเปิดประตูรถมาโดนรถเรา บอกถ้าไม่อยากมีรอยก็จอดไว้บ้าน