รู้สึกเขินอายเวลาขับรถเก่าๆ ไปทำงานไหม? แปลกไปกว่าคนอื่นๆ