ไขข้อสงสัย ทำไมประตูเขื่อนถึงไม่มีน้ำรั่วซึม ทั้งที่เป็นเหล็ก