มีเงินสามสิบบาท ไปซื้อตะปูสามสิบบาท เงินเหลือกี่บาท