หนุ่มโกรธจัดซื้อมือถือใหม่ ไม่ตรงรุ่นที่ต้องการ สุดท้ายคดีพลิก