แม่ค้าไหวพริบดี เมื่อลูกค้าบอกจะถ่ายรูปจัดฉากให้อย่างงาม