ผอ.ชลประทานโคราช แจงสาเหตุปล่อยน้ำ ในจุดที่กำลังก่อสร้าง