สร้างรั้วแคร์เพื่อนบ้าน ยอมขัดใจช่างดีกว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้าน