ถ้าคุณทำกับข้าวหม้อใหญ่ แล้วมีคนแอบมาปรุงใหม่จะโกรธไหม?