หนุ่มลังเล เจอของแถมจากแม่ค้าหล่นในชาม ถามจะโวยดีไหม?