เมื่อเด็กขยันเรียน ไม่ได้เรียนเพราะไฟดับ งัดหลักฐานเด็ดส่งครู