เตือน ซื้อเหล็กระวังโดนโกงร้านบอกว่าเป็นขนาดเดียวกัน