พัทยาจมบาดาล จุดไม่เคยท่วมยังอ่วม ติดทะเลไม่ช่วยอะไร