อย่าปล่อยคุณแม่ซักผ้าลำพัง ถ้าไม่เจอก่อน ก็ตักจนเมื่อย