ได้หรอ? ลุงข้างบ้านเอาน้ำฉีดล้างพัดลม จะเป็นอะไรไหม