เมนูนี้มีอยู่จริงไหม? เพิ่งเคยกินครั้งแรก พะโล้ใส่พริก