ถ้าหน้างานไม่พร้อมเท รถปูนรอเกิน 2 ชม.โฟร์แมนจะโดนอะไร