วิธียืดอายุไม่ให้พริกสดเน่าเสียเร็ว เก็บได้นานเป็นปี