ผู้รับเหมาสร้างคลองส่งน้ำ ไม่ใส่โครงเหล็กเสริม จะไม่พังหรอ?