เถียงนา ในความคิดของคุณเป็นอย่างไร? เมื่อจะกลับบ้านไปกักตัว