หนุ่มออกแบบบันไดบ้านเอง หลายคนบอกสวย แต่ไม่กล้าเดิน