ไขข้อสงสัย ขาเก้าอี้ขาดเหลือขาเดียว ทำไมยังนั่งได้