ร้านค้าโอด ยอดขาย 2.4 ล้าน โดนภาษีลดหย่อนแล้ว 80,000 บาท