เพื่อนบ้านทาสีแจ่ม แสงสะท้อนจนแสบตา แบบนี้ผิดกฎหมายไหม?